Uitkomsten enquête centrumvisie Ouddorp bekend

2 maanden geleden gepubliceerd

De resultaten van de enquête over de toekomstvisie van het centrum van Ouddorp, uitgevoerd door de gemeente, zijn bekend. 1250 inwoners deelden hun mening over verschillende aspecten van het centrum, waaronder de aantrekkelijkheid, veranderingen en het belang van parkeren.

Wat vinden mensen aantrekkelijk en wat kan beter in het centrum?

Uit de enquête blijkt dat vooral de horeca, het winkelaanbod, de sfeer en bereikbaarheid met de fiets hoog scoren. Een derde van de deelnemers vindt dat het centrum mag blijven zoals het is. Er zijn echter ook suggesties voor verbetering. Zo zouden sommigen graag meer ruimte zien voor voetgangers en fietsers (22%). Daarnaast vindt 27% het belangrijk dat het centrum toegankelijk is voor mensen die slecht ter been zijn. Verder zien veel mensen (39%) graag meer ruimte voor terrassen in het centrum.

Zomerafsluiting van de kerkring

Een meerderheid (twee op de drie) vindt de zomerafsluiting van de kerkring prettig. De belangrijkste redenen hiervoor zijn veiligheid voor voetgangers en fietsers en de aantrekkelijkheid van het centrum. Over het parkeren op de kerkring zijn de meningen verdeeld: 42% vindt dit belangrijk, terwijl 48% dit onbelangrijk vindt.

Verdeeldheid over mogelijke afsluiting kerkring

Er is verdeeldheid over het openhouden of afsluiten van straten in de kerkring voor autoverkeer. Scenario A1 (de kerkring blijft open) en Scenario B2 (drie straten kerkring jaarrond voor een deel van de dag afgesloten) krijgen de hoogste score. Respectievelijk 44% en 43% vindt deze scenario’s aantrekkelijk. Bij Scenario A1 is het behoud van de bereikbaarheid belangrijk, bij Scenario B2 gaat het om schone lucht, veiligheid en rust.

Waardevolle inzichten uit de enquête

De resultaten van de enquête bieden waardevolle inzichten, niet alleen over verkeer in de kerkring, maar ook over wat mensen belangrijk vinden en waarom ze voor een bepaald scenario kiezen. Deze inzichten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de gebiedsvisie voor het centrum van Ouddorp. Nadat de conceptvisie bekend is gemaakt, kunnen inwoners en andere geïnteresseerden hierop reageren. Vervolgens wordt de definitieve gebiedsvisie voorgelegd aan de gemeenteraad, die een besluit neemt.