Waterschap Hollandse Delta betrekt natuurorganisaties bij nieuwbouw

3 maanden geleden gepubliceerd

Het Waterschap Hollandse Delta zal bij de bouw van een nieuwe werf in Oude-Tonge meer rekening houden met de natuur. Dit gebeurt op verzoek van Water Natuurlijk, een van de partijen binnen het waterschap.

Nieuwbouw met oog voor natuur

Het Waterschap Hollandse Delta beheert ongeveer 200 terreinen met verschillende gebouwen, waaronder rioolwaterzuiveringen, gemalen, en steunpunten. Daarnaast zijn er steunpunten of werven die dienen voor zaken zoals zoutopslag, stalling van materiaal, werkplaatsen en kantoren.

Bij de besluitvorming over de nieuwbouw in Oude-Tonge heeft de partij Water Natuurlijk ingestemd met de nieuwbouw onder de voorwaarde dat lokale natuurorganisaties worden betrokken bij de inrichtingsplannen. Het doel is dat de inrichting en het beheer van de terreinen bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit en fungeren als het visitekaartje voor het beleid van het waterschap.

Versterking van biodiversiteit en klimaatadaptatie

Het realiseren van nieuwbouw biedt een uitstekende gelegenheid om stappen te zetten in de richting van grotere aandacht voor de natuur. Zowel in de ontwerpfase van de werf in Oude-Tonge als van een andere werf in Vierpolders zullen biodiversiteit en klimaatadaptatie worden geïntegreerd in de plannen. Zo draagt het Waterschap Hollandse Delta bij aan een groenere en duurzamere omgeving.